Samverkan med CERUM

CERUMs forskningsverksamhet består av forskningsprogram respektive forskningsprojekt. Styrelsen beslutar om forskningsprogrammen, vilka är av övergripande flervetenskaplig karaktär och löper över flera år.

Antalet medverkande forskare i de olika programmen kan variera. En vanlig tidsperiod för ett forskningsprogram är 5 år. Forskningsprojekten löper över kortare tidsperioder och har sällan flervetenskaplig uppläggning. För närvarande pågår en översyn av CERUMs programområden för att svara mot den nya styrelsens viljeinriktning. CERUM bedriver ingen egen fullständig forskarutbildning mot doktorsexamen. Däremot försöker CERUM initiera forskarutbildningskurser och doktorandprojekt på institutionerna med inriktning mot rumslig vetenskap.

Vill ni samverka med oss: Ta kontakt med: Lars Westin

Partner som CERUM samverkar med

CERUM samverkar med en rad olika företag, organisationer, universitet och föreningar i de olika projekten som pågår.

Partneruniversitet

Kyoto University, Japan, Laboratory of Kiyoshi Kobayashi
School of Agricultural Economics and Rural Development (SAERD), Renmin University, BeijingCollege of Humanities and Development Studies (COHD), China Agricultural University, BeijingLuleå tekniska universitet, LTU

Några av våra samverkanspartners, finansiärer och företag

Europeiska Unionens StrukturfonderRegionförbundet VästerbottenTillväxtverketUmeå kommunVästerbottens läns landstinForskningsarkivet vid Umeå universitetHumlabStadsarkivetUmeå kommunVästerbottens Museum

Fler samverkanspartners se länkar


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion

Fråga CERUM

Om du har frågor om CERUM, regionalvetenskap eller om samverkan med oss, skicka ett mail så svarar vi så fort vi kan

Kontaktinformation

Centrum för Regionalvetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, våning 4 och 5