Kalendarium

CERUM arrangerar kurser, håller seminarier, föreläsningar och konferenser. Här nedan visas ett axplock av CERUMs verksamhet. För mer information om konferenser och eller seminarium arrangerade av CERUM kontakta CERUMs informatör

Koferenser/ seminarier/ kurser 2011

8 juni (Slutrapportering ACANALYS)

ACANALYS Slutrapporteras på regionfullmäktiges sammanträde i Lyckesele - Vill du ha ett exemplar av slutrapporten? Kontakta: Fredrik Björkman

7 juni (Konferens ACANALYS)

Konferens om Grönstruktur i staden på Umeå Folkets Hus

11 maj (Seminarium ACANALYS)

Hannu Katjamäki, Vasa universitet, "Den nya landsbygden"

6 april (Seminarium ACANALYS)

Mikael Stenkula, Institutet för Näringslivsforskning, "Städer och tillväxt - Vad säger forskningen" Läs rapporten: Städer och tillväxt - vad säger forskningen?

30-31 mars (Internationell forskarkonferens ACANALYS)

Konferens i Hemavan, med ca 60 deltagare. Forskningsresultat och redovisning av ACANALYS-projektets resultat för forskare och tjänstemänSe filmen från konferensen "First Nordic Winter Conference"

23 mars (Seminarium ACANALYS)

Gunnar Hedin och Maria Håkansson, SCB, "LA-regioner: historik och framtid"

2 mars (Seminarium ACANALYS)

Malin Lindberg LTU "Samverkansnätverk för innovation - en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationsforskning och innovationspolitik"Läs doktorsavhandlingen: "Samverkansnätverk för innovation - en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationsforskning och innovationspolitik"

23 februari, KEP-kurs moment 2, Älgens Hus, Bjurholm (ACANALYS)

Strategi för hållbar regional tillväxt och utveckling. Medverkande: Södra Västerbottens kommuner: Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Bjurholm, Nordmaling - Mer information om KEP-kursen? - Kontakta, Jeanette Kjellberg

10 februari (seminarium ACANALYS)

Tony Fuller, university of Guelph "Att identifiera lokala utvecklingsresurser"

2-3 februari KEP-kurs, moment 1, Åsele (ACANALYS)

Teori för hållbar regional tillväxt och utveckling Medverkande: Södra Västerbottens kommuner: Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Bjurholm, Nordmaling - Mer information? Kontakta, Jeanette Kjellberg

26 januari (seminarium ACANALYS)

Anders Lidström, Chris Hudson, Niklas Eklund och Kerstin Westin, Umeå universitet "Medborgare och politiska institutioner i svenska stadsregioner"Referat från seminarium nr 27

Konferenser / Kurser / Seminarium 2010

17 nov (Seminarium ACANALYS)

Mats Granér, Västra Götalandsregionen, "Analys och uppföljning"Referat från seminarium nr 26

27 okt (Seminarium ACANALYS)

Pia Kinhult, Region Skåne: "Att regionalisera med framgång"Referat från seminarium nr 25

20-21 okt (KEP-kurs ACANALYS)

Bussresa mellan Sorsele, Malå, Norsjö, Skellefteå och Robertsfors kommuner. Företagsbesök och hållbar regional utveckling.

7 okt (KEP-kurs ACANALYS)

Strategi för hållbar regional tillväxt, Medverkande: Sorsele, Malå, Norsjö, Skellefteå och Robertsfors kommuner

6 okt (Seminarium ACANLYS)

Magnus Eklund, Uppsala universitet "Retorisk användning av begrepp i svensk forskningspolitik"Referat från seminarium nr 24

23-24 sept (KEP-kurs ACANALYS)

Teori för hållbar regional tillväxt

22 sept (Seminarium ACANALYS)

Karen Refsgaard, Norwegian Agricultural Research Institute "Policy för hållbar utveckling på landsbygden - modellering och analys av sambanden mellan jordbruk och landsbygdens ekonomi"Karen Refsgaards presentation (eng)

15 sept (Seminarium ACANALYS)

Wolfgang Pichler, Tillväxtanalys: "Regional tillväxt - en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges FA-regioner"Referat från seminaium nr 22

8 sept (Seminarium ACANALYS)

Inge Vierth, VTI, Samhällsekonomiskt underlag för hamnpolitikenReferat från seminarium nr 21Inge Vierths presentation

3-4 juni (Konferens ACANALYS)

"Hållbar bebyggelseutveckling" Mer information: Kontakta Jeanette Kjellberg

26 maj (seminarium ACANALYS)

Johanna Roto, Nordregio "Rapport: Territorial potentials" (Seminariet kommer att hållas på svenska)Referat från seminarium nr 19

19 maj (seminaium ACANALYS)

Kerstin Bartholdsson, Göteborgs universitet, "Hållbarhetens mänskliga byggstenar - om betydelsen av engagerade tjänstemän i det lokala miljömålsarbetet" Referat från seminarium nr 18

7 maj (konferens ACANALYS)

"Stadens hållbara livsmiljö" Mer information och anmälan kontakta: Jeanette Kjellberg

28 april (seminarium ACANALYS)

Mariann Mannberg, Länsstyrelsen, Norrbotten"Planeringsprocessen som en del av lokalsamhället - svårigheter och möjligheter" Referat från seminarium nr 17

14 april (seminarium ACANALYS)

Carina Lundmark, Luleå tekniska universitet, "Hur bör vi behandla naturen? Miljöetiska perspektiv på hållbar utveckling"Referat från seminarium nr 16Carina Lundmarks presentation

24 mars (seminarium ACANALYS)

Johanna Roto, Nordregio "Rapport: Towards a Vision for the Northern Sparsley Populated Areas in 2020"  (Seminariet kommer att hållas på svenska)Referat från seminarium nr 15Johanna Rotos presentation

17 mars (seminarium ACANALYS)

Wolfgang Pischler, Tillväxtanalys, "Regionernas Tillstånd - 2010

3 mars (seminarium ACANALYS)

Kjell Hansen, SLU Uppsala."Social hållbarhet" Referat från seminarium nr 14

17 februari (seminarium ACANALYS)

Daniel Lind, Unionen "Lyckoforskningen"Referat från seminarium nr 13

4-5 februari, KEP-kurs (Kunskap, Erfarenhet, Process, ACANALYS) Lycksele

"För politiker och tjänstemän" Mer information om kursen kontakta: Jeanette Kjellberg, CERUM

3 februari (seminarium ACANALYS)

"Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt" Medverkande: Carl-Gunnar Hannaeus och Therese Karlsson, SCBReferat från seminarium nr 12Carl-Gunnar och Thereses presentaton

27 januari (seminarium ACANALYS)

Bosse Andersson och Sofia Risberg, Rikstrafiken, "Rikstrafikens verksamhet med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag."Referat från seminarium nr 11Bosse och Sofias presentation

20 januari (seminarium ACANALYS)

Simon Matti, Luleå Tekniska universitet. "Legitimitet, policyeffektivitet och individualiseringen av miljöarbetet" Referat från seminarium nr 10Simon Mattis presentation

Konferenser / Kurser / Seminarium 2009

9 december (seminarium ACANALYS)

Olle Stjernström, Umeå universitet, "Hållbar utveckling och restriktiv markanvändning i Västerbotten"Referat från seminarium nr 9

25 november (seminarium ACANALYS)

Elin Wihlborg, Linköpings universitet "Lokal hållbarhet utmanad -IT samhället och global ekonomi - två perspektiv"

18 november (seminarium ACANALYS)

Gustav Hansson, Tillväxtanalys "Hållbar regional tillväxt"  Referat från seminarium nr 7Gustav Hanssons presentation

11november (seminarium inom ACANALYS)

Jan Persson, Tillväxtverket "Redogörelse för resultaten från Nuteks årsbok - med särskilt fokus på regional utveckling" Referat från seminarium nr 6Jan Perssons presentation

28 oktober (seminarium inom ACANALYS)

Stig Björne, SWECO Eurofutures, "Rapport: Sveriges nya geografi 2009" Referat från seminarium nr 5

21 oktober (seminarium inom ACANALYS)

Erik Jenelius, KTH "Regionala skillnder i det svenska vägnätets sårbarhet"Referat från seminairum nr 4

14 oktober (seminarium inom ACANALYS)

Alexander Ståhle, Spacescape"Hållbar stadsutveckling och kompakthet"Referat från seminarium nr 3

7 oktober (seminarium inom ACANALYS)

Mattias Höjer, KTH "Bilden av framtidsstaden – tid och rum för hållbar utveckling"Referat från seminarium nr 2

9 oktober (seminarium inom ACANALYS)

Jan Amcoff, Institutet för framtidsstudier "Befolkningsutvecklingen i Sveriges olika delar"Referat från seminarium nr 1   Jan Amcoffs presentation                                                    

August 31st – September 4th

PhD course in Spatial Econometrics: Concepts, Tools and Applications
Lecturer: Professor Raymond J.G.M. Florax, Purdue University Läs mer

25 - 26 Augusti Konferens

"Forskning om regioner - det aktuella läget" Plats: Folkets Hus Lokal Rist Arr: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet Kontakt: Anders Lidström

16 juni (seminarium)

Dr. Anastasiia Panchuk Institute of mathematics "Industry dynamics, stability of Cournot equilibrium, entry of firms and renewal of capital"
National Academy of Sciences of Ukraine A related paper, written together with Prof. Tönu Puu, is attached to this invitation.

12 juni (seminarium)

Erik Westholm, Institutet för framtidsstudier "A territorial approach to politics of climate change"

26 Maj seminarium

ACANALYS PROJEKTSEMINARIUM: "Skatteutjämning och hållbar regional tillväxt"

15 maj(seminarium)

Projektseminarium ACANALYS, kunskapsläget vt 2009 

14 januari

Kostis Andriopoulus, Department of Mathematics, University of Patras "A duopoly model with production costs that include fluctuation of prices"
 

Konferenser / Seminarium 2008

7 november

Maurits Nyström "Norrlands historia och ekonomi - Brytpunkter i 1900-talets forskning"
 

15 oktober 

Toshiharu Ishikawa, Chuo University, Tokyo, Japan"The Significance of Chaotic Phenomenon and Urban System in Industrial Location"

11-12 september

"Gender, Intersectionality and Regional Development"

Konferenser / Seminarium 2007

20 november(seminarium)

Marcus Henrikson, Centrumutveckling "Hållbar stadsutveckling: Cityhandel – att skapa attraktiva och varaktiga upplevelsecentra i en stad och dess omland"

24 oktober(seminarium)

Lars Marcus, KTH "Creating Spatial Capital', - Slussens betydelse för stadslivet"

18 oktober (seminarium)

Bo Berge, arkitekt SAR/MSA och landssekreterare Carl-Gustaf Hagander, länsstyrelsen i Stockholm "Miljövärn och samhällsnytta i fysisk planering – effekter på hållbar utveckling. Erfarenheter från Botniabaneprojektet"

10 oktober (seminarium)

Joakim Gullstrand, Lunds universitet "Plats för tillväxt"

20 mars (seminarium)

Michelle P. Howard, Zeynep Ayse Hicsasmaz och Elisabeth Hatz "Visioner för en Arkitektutbildning vid Umeå universitet"
 

15-16 februari (konferens)

"Industrihistoriska kulturarv i regional utveckling – sociala och ekonomiska aspekter"
Konferens för kunskapsutveckling och nätverksbyggnad

Konferenser / Seminarium 2006

17 maj

Patrik Ström, Göteborgs universitet "Till vilka sammanhang söker sig en kreativ klass?"

20 april

I samverkan med Hållbarhetsrådet:
"Morgondagens krav på samhällsplaneringen - om integrering av hållbarhet i fysisk planering" Kristina Nilsson, forskare, SLU

29 mars

Håkan Regnér, SACO "Val av högskola viktigare för män än för kvinnor"
 

15 mars

Jonas Frykman, etnologi, Lunds universitet Seminarium i samarbete med Socialt arbete:
"Att leva på kassan. Allmän försäkring och lokal kultur"

1 mars

Eva Wahlström, Hållbarhetsrådet, "Hållbar utveckling - problem eller möjlighet. en diskussion kring begreppet"

15 februari

"Effekten på den lokala miljökvalitén av minskad inkomstspridning"
Medverkande: Joakim Persson, nationalekonomi, Karlstads Universitet

1 februari

Ivo Waldhör, Arkitekt SAR/MSA "Holistiskt arkitektarbete - Sociala/samhälleliga aspekter på arkitektur"

18 januari

Sven-Olov Daunfeldt, Högskolan i Gävle "Nyetableringar av dagligvarubutiker på den svenska marknaden"


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Centrum för Regionalvetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, våning 4 och 5