CERUMs styrelse

CERUMs styrelse är utsedd av berörda fakultetsnämnder och studentkårerna för en period av tre år. Styrelsen är vald för perioden 2015-02-17 till 2017-12-31

Namn

Institution

Anm.

Universitetslektor Olle Stjernström Institutionen för geografi och ekonomisk historia Ordförande
Professor Bo Nilsson Institutionen för kultur- och medievetenskaper Ledamot
Universitetslektor Malin Eriksson Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Ledamot
Universitetslektor Johan Lundberg Handelshögskolan Ledamot
Universitetslektor Anna Zachrisson Statsvetenskapliga institutionen Ledamot
Professor Jon Moen Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Ledamot


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion