Umeås, universitetets och CERUMs historia

Umeå är kanske mest känt från den stora branden 1888 som ödelade nästan hela Umeå. När staden åter byggdes upp anlades breda esplanader som brandskydd och längs dessa planterades björkar som skulle hindra elden från att hoppa från hus till hus. Idag finns i Umeå 3 000 björkar som brandskydd. Björkarna är idag Umeås signum, därför kallas  Umeå för Björkarnas stad. 1314 nämns Umeå kyrksocken för första gången i skattelängden. Umeå blev stad år 1622 men hade redan 1588 fått sina första stadsprivilegier, som tyvärr upphörde då intresset för staden var lågt. Västerbottens län bildades 1638. Umeå blev då residensstad och hade 40 invånare. 1764 inrättades det första lasarettet i Norrland i Umeå, och 1892 fick Umeå, som fjärde stad i Sverige, elektrisk gatubelysning.

Umeå är norra Sveriges mest befolkningsrika kommun. Sedan Umeå universitet invigdes 1965 har stadens befolkning fördubblats, antalet företag mer än sexdubblats, och invånarantalet är nu 114 000. De inflyttade utgör 54 procent och medelåldern är 38 år, flera år lägre än riksgenomsnittet.

Befolkningsutveckling i de fyra nordliga länen, 1900-1970. Källa: Lars Nilsson

I Umeå finns många växande företag inom framför allt bioteknik, medicin, informationsteknik, miljö, energi och moderna skogs- och verkstadsindustrier. Sex av Umeås exportföretag omsätter vardera mer än en miljard kronor per år. Ett typiskt drag för Umeås små och medelstora företag är att de är "nischade" med inriktning på högsta kvalitet istället för kvantitet. Umeå utsågs 2008 till Årets ungdomskommun och vann nu i september kampen om att 2014 vara en av Europas kulturhuvudstäder, Kulturhuvudstad 2014. Här finns mångkultur och Norrlandsoperan, jazzfestivalen, ungdomsfestivaler och museer, t.ex. det internationellt kända Bildmuseet, Umeå universitets eget. Umeå har utsetts till Årets tillväxtkommun 2008 och Sveriges bästa studentstad 2006.

Namnet ”Umeå” är ursprungligen en böjningsform av älvnamnet ”Uma”, som troligen betyder ”den dånande”. Att just Umeå skulle få det femte universitetet i Sverige, var till stor del Gösta Skoglunds förtjänst. Valet stod mellan Härnösand och Umeå. Politikerna beslöt 1963 till Umeås fördel. Redan 1956 fanns här högskoleutbildning i form av tandläkarutbildning. 1958 tilldelades Umeå en läkarutbildning. 1963 togs alltså beslutet att Umeå skulle få ett universitet, och den 17 september 1965 invigdes så Umeå universitet av dåvarande kung Gustav VI Adolf. 1965 fanns här drygt 2 000 studenter. Idag är antalet studenter inkl. forskarstuderande omkring 33 000. Fler än 9 000 av dessa studerar på distans. För undervisning och forskning svarar 1 780 lärare/forskare.


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion