Om CERUM

Centrum för regionalvetenskap (CERUM) inrättades av regeringen 1983 med uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling, bedriva tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens resultat till olika samhällsintressen. Genom vår lokalisering vid Umeå universitet har CERUM dessutom en naturlig uppgift att analysera frågeställningar av särskilt intresse för norra Sverige och norra Europa. Vid CERUM bedrivs därför både grundforskning och mer tillämpad forskning i samarbete med andra vetenskapliga discipliner inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet. Samarbete bedrivs med forskare nationellt såväl som internationellt inom Europa, Asien, Nordamerika och Sydostasien. Tillsammans med CERUMs breda förankring vid Umeå universitet utgör därmed CERUM en ur ett svenskt perspektiv unik miljö för regionalvetenskaplig forskning. CERUM medverkar även inom forskarutbildningen genom att vi finansierar doktorander och i viss utsträckning även ger kurser inom forskarutbildningen.

Tyngdpunkten för CERUMs verksamhet ligger idag inom det samhällsvetenskapliga området - discipliner som kulturgeografi, nationalekonomi, ekonomisk historia och statsvetenskap förekommer ofta i samarbeten. Vi bedriver även rumsligt orienterad forskning med humanistisk, naturvetenskaplig och medicinsk ämnesanknytning. Där är även utvecklingspotentialen betydande. CERUM bidrar även till den kringliggande regionens behov av kunskap och kompetens. Vi genomför forskningsuppdrag, seminarier samt publicerar populärvetenskapliga artiklar och böcker.


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion

Kontakta CERUM

Har ni frågor om regionalvetenskap eller om CERUM och vår verksamhet, skicka ett mejl och vi svarar så fort vi kan

Kontaktinformation

Centrum för Regionalvetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, våning 4 och 5