Hedersdoktorer med rumslig inriktning

Hedersdoktorer vid Umeå universitet

Isard, Walter, Professor, New York, USA, FDhc

Walter Isard är känd som en av grundarna av den moderna lokaliseringsteorin. Isard har lämnat bestående avtryck inom idustriell lokaliseringsteori och utvecklat metoder om rumslig analys. Isard föddes 1919 i Philadeliphia, USA. Han tog sin första examen i matematik 1939 och började därefter som student i ekonomi på det framstående universitetet Harvard, CA. Isards engagemang för regionalvetenskap föranledde flera besök i Europa och Asien. I början av 1980-talet besökte han Umeå och CERUM. 1980 blev Walter Isard hedersdoktor vid Umeå universitet.

Beckmann, Martin J, Professor, München, FDhc

Martin J. Beckmann professor i tillämpad matematik blev hedersdoktor i Umeå 1980. Beckmann har precis som Isard varit bidragande i skapandet av Regional Science Association. Han tilldelades "The Founders Medal" på organisationens 30-års jubileum. Beckmann föddes i Tyskland, migrerade sedan till USA där han arbetade på bland annat Yale-universitetet. 1959 flyttade han till Brown universitetet, det är också där han idag är verksam. Beckmann hade perioden 1979-80 det hedervärda presidentuppdraget i Regional Science Association. 1980 blev han hedersdoktor vid både universitetet i Karlsruhe och vid universitetet i Umeå (Founders Medal, Boyce and Isard).

Kuenne, Robert, Professor, Princeton, USA, FDhc

Robert Kuenne var professor i ekonomi vid universitetet i Princeton, USA. Han undervisade vid universitet i 41 år, bland annat i kursen "Analyses of Capitalism" som han var kursansvarig för i 30 år.  Keunne undervisade främst i mikroekonomisk teori och hans forskningsområden handlade om ekonomisk- och militär strategi, vilket ledde honom in på mer än 20 års konsultarbete i den amerikanska försvarsmakten. Kuenne fick sin hederstitel vid Umeå universitet 1985. Han dog 2005 81 år gammal

Weidlich, Wolfgang, Professor, Stuttgart, FDhc

Wolfgang Weidlich föddes 1931 i Dresden, Tyskland. Weidlich blev 1985 hedersdoktor vid Umeå universitet. Weidlich fick sin hederstitel på grund av sina insatser i tvärvetenskaplig forskning, med bakgrund i fysiken skapade Weidlich bland annat modeller i Socio-dynamik. Ett par kända verk är Sociodynamics - an integrated approach to modelling in the social sciences och Sociodynamics - A Systematic Approach to Mathematical Modelling in the Social Sciences. Weidlich är verksam vid Institute for Theoretical Physics, Stuttgart universitet, Tyskland.

Hall, C. Michael, Professor, University of Canterbury, Nya Zeeland, FDhc

 Michael C. Hall är verksam vid  Universitetet i Canterbury, Nya Zeeland. Hall är idag professor i marknadsföring (marketing). Han har tidigare haft professorstjänst som inkluderat turism och service management vid universitetet i Otago samt Victoria universitetet i Wellington. Förutom sin hederstitel i Umeå (som han fick 2008) har han en hederstitel vid Stirling universitetet i Skottland. Forskningsområdena rör turism och regional utveckling, social/ grön marknadsföring med särskild tyngdpunkt på platsmarknadsföring. Hall är författare till mer än 40 böcker och han har skrivit över 250 vetenskapliga artiklar och bokkapitel.


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion