Gösta Skoglunds Internationella Fond 2018

Ledigkungörande av stipendiemedel ur Stiftelsen Gösta Skoglunds Internationella Fond för utdelning 2018

Ansökan om stipendium skall ha en uttalad anknytning till det regionalvetenskapliga forskningsområdet. Ansökan som breddar eller inviterar till nya angreppssätt välkomnas. Ansökan om stipendium kan endast göras individuellt. Fonden stödjer särskilt forskning i anslutning till verksamheten vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM), men utesluter inte andra sökande.

Stiftelsen ledigkungör härmed:

Stipendier för konferensdeltagande för doktorander och forskare vid Umeå universitet.

Stipendier ges till resor där den sökande aktivt deltar vid internationella symposier och seminarier samt utbyte med andra forskningsinstitutioner och studiebesök i andra länder. Traktamenten och lön beviljas inte.

Stipendium för bästa kandidat- magister- eller masteruppsats vid Umeå universitet.

Fonden delar ut ett stipendium om 10 000 kronor till den studerande som bedöms skrivit bästa uppsats på kandidat-, magister- eller masters nivå inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet. Uppsatsen ska vara godkänd efter uppsatsseminarium under läsåret 2016/2017 eller höstterminen 2017 och vara skriven på svenska eller engelska. Nomineringen till uppsatspriset görs av lärare, handledare eller den studerande.

Stipendier för genomförande av konferens, inbjudan av utländska forskare med mera vid/till Umeå Universitet.

Fonden stöder inbjudan av utländska forskare till Umeå och till arrangemang av internationella symposier och seminarier i Umeå. Traktamenten och lön beviljas inte av fonden.

Ansökan om medel ur stiftelsen och förslag till stipendieinnehavare ska vara fondkommittén tillhanda senast 17 februari 2018. Till ansökan skall en särskild ansökningsblankett bifogas.

Ansökningsblankett för stipendier för konferensdeltagande för doktorander och forskare vid Umeå universitet (Word)

Ansökningsblankett för stipendier för konferensdeltagande för doktorander och forskare vid Umeå universitet (PDF)

Ansökningsblankett för stipendium för bästa kandidat- magister- eller masteruppsats vid Umeå universitet (Word)

Ansökningsblankett för stipendium för bästa kandidat- magister- eller masteruppsats vid Umeå universitet (PDF)

Ansökningsblankett för stipendier för genomförande av konferens, inbjudan av utländska forskare med mera vid/till Umeå Universitet (Word)

Ansökningsblankett för stipendier för genomförande av konferens, inbjudan av utländska forskare med mera vid/till Umeå Universitet (PDF)

Ansökan märks Dnr FS 2.1.6-2024-17 och skickas till:

Umeå universitet
Registrator
901 87 Umeå

eller elektroniskt till: medel@diarie.umu.se

På uppdrag av fondkommittén
Fredrik Olsson-Spjut
Sekreterare

This page in English.

Ledigkungörelsen (Word)

Ledigkungörelsen (PDF)


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion