2016-års pristagare

Skoglundsfondens uppsatsstipendium om 10 000 kr till bästa C/D/Master-uppsats utdelas detta år till Nils Kallerman för uppsatsen Den urbaniserade älven-vattenkraftverken som utsträckt urbanisering.

Tidigare års vinnare av uppsatspris

2016 Nils Kallerman Institutionen för geografi och ekonomisk historia
2015 Ingen uppsatsvinnare utsågs -
2014 Gunnar Lantz Institutionen ekonomisk historia
2014 Peter Bennesved Institutionen idé- och samhällsstudier
2013 Louise Robertsson Institutionen för ekonomi och geografisk historia
2012 Ingen uppsatsvinnare utsågs -
2011 Ingen uppsatsvinnare utsågs -
2010 Peter Edlund Frii Institutionen för Nationalekonomi
2009 Marcus Holmström Institutionen för Nationalekonmi
2008 Anna-Karin Lundström Institutionen för Nationalekonomi
2007 Jonathan Borggren Institutionen för Kulturgeografi
2006 Camilla Johansson och Linda Ericsson Institutionen för Nationalekonomi
2005 Jenny Olofsson Institutionen för Kulturgeografi
2004 Linda Holmlund Institutionen för Nationalekonomi
2003 Elin Lundmark Institutionen för Kulturgeografi
2002 Tomas Broberg Institutionen för Nationalekonomi
2001 Emma Lundholm Institutionen för Kulturgeografi
2000 Linda Helgesson Institutionen för Kulturgeografi
1999 Robert Pettersson Institutionen för Kulturgeografi
1998 Carina Sundgren Institutionen för Kulturgeografi

Rese- och konferensstipendiater 2016

Namn

Institution

Erhållna medel

Ewa Axelsson Geografi och Ekonomisk hist. 18 000 kr
Hans Jörgensen Geografi och Ekonomisk hist. 18 000 kr
Johanna Liljenfeldt Geografi och Ekonomisk hist. 13 000 kr
Jonas Westin CERUM 14 000 kr
Kajsa Åberg Geografi och Ekonomisk hist. 13 000 kr
Robert Sörensson CERUM 14 000 kr
Sabina Bergstén Geografi och Ekonomisk hist. 18 000 kr
Magnus Bohman Geografi och Ekonomisk hist. 17 000 kr
Desirée Enlund Geografi och Ekonomisk hist. 18 000 kr
Johan Lundberg Handelshögskolan 14 000 kr
Ulrika Åkerlund Geografi och Ekonomisk hist. 13 000 kr

Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion