Gösta Skoglund (1903 - 1988)

Landstingsman från 1939 (förvaltningsutskottets ordförande 1955-1963). Riksdagsman från 1941. Statsråd och kommunikationsminister 1957-65.

Gösta Skoglund växte upp i ett fiskeläge utanför Hudiksvall. Han utbildade sig till folkskollärare och 1927 tillträde han en tjänst som folkskollärare i Umeå där han kom att stanna. Karriären som folkskollärare övergavs snart för den politiska banan.

Skoglund har genom sin insiktsfulla övertygelse om betydelsen av högre utbildning för den regionala utvecklingen, sin politiska förankring, och sin envishet, haft en avgörande betydelse för tillkomsten av Umeå universitet och för den positiva utvecklingen av Umeå stad.

I egenskap av förvaltningutskottets ordförande uppmärksammade Skoglund de behov som fanns på läkar- och tandläkarsidan och den betydelse en utbildning av läkare och tandläkare skulle kunna få för hela Norrland. Tillsammans med partikolleger motionerade Skoglund i högskolefrågan 1946 och 1948. 1946 nämndes Härnösand och Umeå som tänkbara orter. 1948 ville motionärerna att högskolans placering i Norrland skulle utredas. Västerbottens läns landsting med Gösta Skoglund i spetsen hade ett intensivt samarbete med 1951 års tandläkarkommitté.

Skoglunds löften om ekonomiska uppoffringar från landstingets sida torde ha haft avgörande betydelse för förslaget att förlägga tandläkarutbildningen till Umeå. Samma intresse och ekonomiska välvilja visade landstinget vid lokaliseringen av en medicinsk högskola. Skoglund fick många bevis på uppskattning för sina insatser. 1958 utsågs han till odontologie hedersdoktor och 1972 utsågs han till medicine hedersdoktor. 1982 fick Skoglund en väg på universitetsområdet uppkallade efter sig och 1985 erhöll han universitetets förtjänstmedalj. Skoglund stoltserar med en byst i universitetssjukhusets centralentré. I universitetets ägo finns en oljemålning.


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion