Gösta Skoglunds internationella fond

Gösta Skoglunds Internationella Fond - resemedel till forskare och pris för bästa uppsats på C & D-nivå.

I samband med Gösta Skoglunds 80-årsdag 1983 skapades genom insamling en fond (Gösta Skoglunds Internationella fond) om ca en miljon kronor vars syfte är att vid Umeå universitet skapa förutsättningar för ett internationellt utbyte av forskare. Fondens kapital uppgick i december 2014 till 3,9 miljoner kronor. Enligt stadgarna är fondens ändamål att i anslutning till verksamheten vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM), möjliggöra för forskare i Umeå att dels resa till internationella symposier och seminarier - såväl inom Norden som utanför - besöka andra forskningsinstitutioner och göra studiebesök i andra länder, dels inbjuda utländska forskare till Umeå samt här arrangera internationella symposier och seminarier. Styrelsen för fonden har beslutat att årligen utdela ett stipendium om 10.000 kr till den student, som skrivit bästa uppsats (C-, D-, magister eller masteruppsats) inom de ämnesinstitutioner som har anknytning till det regionalvetenskapliga forskningsområdet.


 


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion

Kontakta CERUM

Har Ni frågor om Gösta Skoglunds internationella fond som rör stipendier och uppsatspris. Kontakta Fredrik Olsson-spjut. Klicka här.

Kontaktinformation

Centrum för Regionalvetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, våning 4 och 5