Till umu.se

Publikationer

Här finns aktuella publikationer CERUM medverkat i, tex avhandlingar, rapporter m.m.


Publikationer vid Cerum

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lundgren, Tommy
Zhou, Wenchao

Firm performance and the role of environmental management
Journal of Environmental Management, 203: 330-341

2017

-

Proost, Stef
Westin, Jonas

Race to the top in traffic calming
Papers in regional science (Print), 96(2): 401-422

2017

-

Asplund, Disa
Westin, Jonas

Modellering av slingor inom sjötransporter

2017

Hämta

Westin, Jonas

Fördjupade godsflödesanalyser för Trafikverket region Nord och Mitt

2016

Hämta

Puu, Tonu

Good Old Economic Geography
COMPLEX NETWORKS AND DYNAMICS: 329-359

2016

-

Olsson, Mats-Olov
Backman, Fredrik
Golubev, Alexey; et al.

Encyclopedia of the Barents Region: Volume II, N-Z

2016

-

Hugoson, Rolf

Umeå stads historia: 1950-2010

2016

-

Westin, Jonas
Vierth, Inge
de Jong, Gerard; et al.

Analyzing model uncertainty and economies of scale of the Swedish national freight model to changes in transport demand
European Journal of Transport and Infrastructure Research, 16(4): 619-632

2016

Hämta

Vierth, Inge
Karlsson, Rune
Westin, Jonas

Validering av sjötransporter i Samgodsmodellen Version 1.1

2016

-

Westin, Lars
Eriksson, Martin

Norrländska eliter, naturresurser och Norrlandspolitik perioden 1850-2016

2016

Hämta

Westin, Jonas
Westin, Lars
Olsson, Olof; et al.

Godsflödesanalyser för Trafikverket region Nord och Mitt

2016

Hämta

Westin, Jonas
Franklin, Joel P.
Proost, Stef; et al.

Achieving political acceptability for new transport infrastructure in congested urban regions
Transportation Research Part A, 88: 286-303

2016

Hämta

Lundberg, Sofia
Marklund, Per-Olov
Strömbäck, Elon

Is Environmental Policy by Public Procurement Effective?
Public Finance Review, 44(4): 478-499

2016

-

Zhang, Shanshan
Lundgren, Tommy
Zhou, Wenchao

Energy efficiency in Swedish Industry: A firm-level data envelopment analysis
Energy Economics, 55: 42-51

2016

-

Lundgren, Tommy
Marklund, Per-Olov
Zhang, Shanshan

Industrial energy demand and energy efficiency - Evidence from Sweden
Resources and Energy Economics, 43: 130-152

2016

-

Westin, Jonas
Forsgren, Andreas

Förutsättningar, hinder och utmaningar för gränsöverskridande infrastrukturplanering

2015

-

Westin, Jonas
Forsgren, Andreas

Infrastructure planning: a challenge for cross-border cooperation

2015

-

Westin, Jonas

Cooperation and Cross-Border Infrastructure Planning in Northern Europe

2015

-

Westin, Lars
Eriksson, Martin

The role of cities in Nordic regional development policy

2015

-

Lundberg, Sofia
Marklund, Per-Olov

Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel

2015

-


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Centrum för Regionalvetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, våning 4 och 5

Beställ publikationer

Mot en avgift av 90-120 kr + frakt kan ni beställa valfri publikation av CERUM.

Publikationer med pdf-symbol kan läsas direkt på skärmen. Dessa fordrar Adobe Reader-programvara.

För att beställa: Ange beställares namn och adress, skicka beställning till:

Postadress: 901 87 Umeå
Tel: 090-786 6079 Fax: 090-786 51 21

eller

E-post till oss!