Pågående projekt

På CERUM bedrivs många forskningsprojekt. CERUM samlar forskare inom nationalekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap och ekonomisk historia


Forskningsprojekt i samverkan med andra

Regional Integrated Strategies in Europe (RISE)

West Midlands i Storbritannien genomför forskning om integrerade strategier i hela EU. Forskningen gjordes initialt på uppdrag av West Midlands Leaders styrelse. Ett partnerskap har nu upprättats bestående av fyra regioner som alla deltar i forskningsprojektet Partnerskapet fick namnet "RISE" - Regional integrerade strategier i hela Europa

Projektansvariga: Lars Larsson och Robert Sörensson

Läs mer om projektetRegional Integrated Strategies in Europe

"Centre for Inter-organisational Innovation Research (CIIR)"

A Vinnova Excellence Centre med fokus på:

• Mångvetenskaplig kunskapsutveckling med relevans för policy-makers.
• Icke-storstadsområden.
• Distribuerade entreprenöriella innovationssystem.
• IKT & digitala innovationer.
• Framträdande affärs- och innovationslogik.
• Kunskapsspridning och interaktion.
• Policy och practise.

Projektansvarig: Nils-Gustav Lundgren

Läs mer om projektet Centre for Inter-organisational Innovation Research

”Energi- och miljöpolitikens inverkan på hållbar utveckling och konkurrenskraft i svensk industri”

Utifrån de av EU fastlagda klimat- och energipolitiska målen har den svenska regeringen föreslagit nationella mål till 2020, vilka indikerar att vårt samhälle står inför ett omfattande miljö- och energiarbete. Inför detta arbete läggs stor vikt vid ekonomiska styrmedel såsom koldioxid och energiskatter samt överlåtbara utsläppsrätter.

Läs mer om projektetEnergi- och miljöpolitikens inverkan på hållbar utveckling och konkurrenskraft i svensk industri”
Projektets hemsida

Bioenergi, klimat och ekonomi

Projektet studerar de ekonomiska och ekologiska effekterna av att föra energi och klimatpolitik, specifikt omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara.

Läs mer om projektet"Bioenergi, klimat och ekonomi"

Lönar det sig för svensk industri att "gå före"? - En analys av Porterhypotesen

 •   Projektansvarig: Eva Samakovlis, Konjukturinstitutet
 •   CERUM personal knuten till projektet: Per-Olov Marklund
 •   Projektet finansieras av: Formas

Läs mer om projektet"Lönar det sig för svensk industri att gå före?..."

Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?

 • Projektansvarig: Sofia Lundberg, Inst. för nationalekonomi, Umeå universitet
 • CERUM personal knuten till projektet: Per-Olov Marklund
 • Projektet finansieras av: Vetenskaprådet

Läs mer om projektet"Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?

Medborgare i Norr

 • Samverkanspartners: Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, Mittuniversitetet Regionbildningsprocessen och "norrlänningens" uppfattning om regionfrågan.
 • Projektansvarig: Nils-Gustav Lundgren

Läs mer om projektet "Medborgare i Norr"

Norden i Barentsregionen

 • Projektansvarig: Mats-Olov Olsson
 • Samverkanspartner: Luleå tekniska universitet
 • Projektet “Norden i Barentsregionen” leds av Doc Lars Elenius vid Luleå tekniska universitet och är finansierat av EU via programmet InterReg IVA Nord. Projektet består av två delprojekt, det ena syftar till att producera en historiebok om Barentsregionen (redaktör Lars Elenius), det andra en encyklopedi om Barentsregionen (redaktör Mats-Olov Olsson).Läs mer om projektet "Norden i Barentsregionen"Mats-Olovs webbsidaProjekets webbsida

CERUM vardag.


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion