Avslutade projekt

Några av de olika forskningsprojekt som bedrivits vid CERUM

SimLab East-West

Projektet SimLab East-West skapade kunskapsutvecklingen kring öst-västliga kommunikationer i Botnia-Atlantica regionen genom att analysera befintliga varuflöden och utreda effekter av förändrade kommunikationsmöjligheter för det öst-västliga stråket från Atlanthamnarna i Nordland, genom Västerbotten och över Kvarken till Österbotten och vidare genom Finland till Ryssland, Kina och Östeuropa.

Finansiärer: Botnia-Atlantica, Region västerbotten, Kvarkenrådet, Korsholm, Umeå kommun, Statens vegvesen, MidtSkandia, Nordland fylkeskommune, Österbottens förbund, Wasa, CERUM Centrum för regionalventenskap, Universitetet i Nordland, University of Vaasa.

Projektets hemsida finns som pdf nerlandning här

ACANALYS

 • Projektansvarig: Lars Westin
 • Finansiärer: Europeiska Unionens Strukturfonder, Region Västerbotten, Umeå   Regionen, Skellefteå kommun, Lycksele kommun, Västerbottens läns landsting
 • Projektet stöds av: Handelskammaren Västerbotten och Företagarna Västerbotten
 • Projektet handlar om: Hållbar samhällsutveckling i VästerbottLäs mer om projektet "ACANALYS"

Communication, knowledge and localisation

 •  Rapport om Norrlands tillväxt
 •  Botniabanan - från samhällsekonomiska kalkyler till realiserade effekter inom Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvalls korridoren.
 • Effekter av etableringen av Umeå universitet.
 • Marknaden för studentbostäder.
 • Regionala utjämningssystem.
 • Trafikantmerkostnader vid vägåtgärder - en samhällsekonomisk analys.
 • Rural development

Urban Design

 • Programområdesansvarig: Lars Westin
 • Urban Design.
 • Umeå stads VR-modell.
 • Marknadsform, informationsstruktur och arbetsmarknadspolitisk hänsyn i kommunal upphandling.
 • Konkurrens, konsumtionsmönster och lokalisering inom svensk dagligvaruhandel.
 • Kultur och ekonomi.
 • Ledarskap för regional utveckling och samverkan.

Rysslandsstudier

Spatial theory, spatial statistics and GIS

 • Programområdesansvarig: Johan Lundberg
 • GIS för fastighetsmarknaden.
 • Samhällsekonomiska kalkyler, infrastruktur och regional utveckling.
 • Rumsliga strukturer i samhällsekonomin.
 • Kartframställan.

Vill ni veta mer om projekt som bedrivits vid CERUM? Kontakta: Lars Westin


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion