Till umu.se

Forskning

CERUM är i ett svenskt perspektiv en unik organisation för regionalvetenskaplig forskning genom förankringen till ett stort universitet med flera fakulteter. Den speciella roll CERUM fyller i det svenska regionalvetenskapliga kunskapsfältet är vår medverkan i forskarutbildning och särskilt i tillkomsten av doktorsavhandlingar. Vår absoluta fördel är att ingen annan forskningsmiljö i Sverige har en så omfattande grundstruktur för forskning inom de regionalvetenskapliga kärnområdena.

Kompetensområden

CERUM strävar efter att långsiktigt bygga upp kompetensen vid Umeå universitet inom följande sex kompetensområden:

  • Rumslig teori
  • Modeller för simulering av rumsliga strukturer och dynamik
  • Rumslig analys och statistik
  • Geografiska informationssystem
  • Regional och urban policy
  • Utvärdering av policy

CERUM engagerar forskare, framför allt lokalt men även nationellt, för att utveckla större forskningsprogram. Tyngdpunkten ligger idag inom det samhällsvetenskapliga området - discipliner som kulturgeografi, nationalekonomi, ekonomisk historia och statsvetenskap förekommer ofta i CERUMs projekt. Det bedrivs även forskning med humanistisk ämnesanknytning, främst inom idéhistoria och arkeologi, där samarbete förekommer men där utvecklingspotentialen är betydande. För att utveckla kvantitativa metoder och modeller har länkar skapats till forskning inom tillämpad matematik, statistiska metoder, geografiska informationssystem samt systemanalys.

I samarbete med Trum och institutionen för ekonomisk historia har ett kommunikationsforskningsnätverk bildats vid Umeå universitet. Avsikten är att underlätta kontakterna mellan forskare inom olika discipliner.


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Centrum för Regionalvetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, våning 4 och 5