Styrgruppen

Styrgruppen inrättades av rektor 2013-09-17 och har följande medlemmar:

Professor/rektors rådgivare Kjell Jonsson (ordförande)

Professor/överläkare Lars Weinehall, Medicinska fakulteten

Universitetslektor Anna Lindqvist, Humanistiska fakulteten

Universitetsadjunkt Maria Göransdotter, Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Universitetslektor Nils Wåhlin, Samhällsvetenskaplig fakultet

Kanslichef Annika Kjellsson Lind, Lärarhögskolan


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion