Om Culture and Cities

Culture and Cities – The Umeå University Workshop är ett nätverk av forskare från olika ämnen vid Umeå universitet som intresserar sig för kulturens betydelse för och dess inverkan på samhällslivet och städers utveckling. Umeå är under 2014 en av Europas två kulturhuvudstäder, en satsning som under flera år varit påtaglig i staden och regionen. Satsningen i form av ekonomiska, kulturella och sociala investeringar kommer att ha en långsiktig betydelse lokalt, regionalt och nationellt och är därför en viktig fråga för universitetet och forskningen. Att på vetenskaplig grund analysera stads- och samhällsutvecklingen inom ramen för den omvandling som sker före, under och efter att kulturhuvudstadsår är av yttersta vikt och en viktig uppgift för Umeå universitet.

Culture and Cities är en arena över fakultetsgränserna för teori- och metodutveckling där olika aktiviteter såsom seminarier, föreläsningar och panelsamtal kommer att ta plats och därigenom stimulera till nya forskningsprojekt. I dessa aktiviteter är den internationella aspekten viktig i syfte att öka mobiliteten och kontaktytorna mellan Umeå universitet och internationella forskningsmiljöer med stark forskning inom fältet.

Den tvärvetenskapliga styrgruppen för Culture and Cities leds av professor Kjell Jonsson med representanter från universitetets fyra fakulteter samt Lärarhögskolan. Styrgruppen fattar beslut om strategier och aktiviteter samt tilldelning av medel i de utlysningar som görs.


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion