Länkar

Umeå 2014

University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC) 

Föreläsningar i Seminarieserien:

I nätverket Culture & Cities har vi getts möjlighet att ta del av olika forskares studier inom ämnen som är relevanta för projektet. Följande forskare har besökt nätverket och hållit seminarier: 

Orvar Löfgren, professor i Etnologi vid Lunds universitet. Löfgren besökte i Februari Cultures and Cities för att berätta om ”Catwalking the city”

Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap (vid Södertörns högskola besökte i februari Umeå för att berätta om sin forskning ”Eastern Europé Funk´: Östliga Europaberättelser i Eurovision song contest”.  

Virve Repo, avdelningen för geografi vid Åbo Universitet, besökte Umeå för att berätta om uppföljningen av Turku/Åbos kulturhuvudstadsår; ”Turku/Åbo 2011 follow-up survey – Long term effects of Cultural Capital Year in Turku”.

Pier Luigi Sacco General, chef Sienas kandidatur till EcoC 2019, besökte Umeå I april. Saccos presentation och samtal, "Performing heritage: how contemporary culture is connected with its cultural roots” och ”Potentials of the cultural capital: discussing Umea´s current challenges and successes & current initiatives underway In Siena", ägde rum I glashuset på Rådhustorget I Umeå. Delar av forskningen finns presenterad i Kultur 3.0: Konst, delaktighet, utveckling (2013)

Rolf Norås, kulturchef Stavanger, besökte Umeå i april för att berätta om och presentera boken ”What would you do differently if you knew what you now know ? An investigation into 12 former European Capitals of Culture”.

Emma Stenström, docent och föreståndare vid Center for Arts, Business & Culture (ABC) vid Handelshögskolan i Stockholm, besökte Sliperiet i Umeå i september för att föreläsa om kulturekonomi och kulturdrivet företagande.

Åke E. Andersson, professor i nationalekonomi vid Jönköpings internationella handelshögskola, besökte Sliperiet, Umeå, i oktober för att föreläsa om ”The C-society and the creative regions – retrospect and prospects”


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion

Om våra länkar

Vi länkar till hemsidor relevanta för vår forskning och relvanta för Culture and cities. Har ni frågor eller tycker ni att någon bra länk saknas. Hör av er till webbproducenten.