Norrsken över lindellhallen, Umeå Universitet Valborgsfest på campus Umeå

Välkommen till Culture and Cities

Umeå är under 2014 en av Europas två kulturhuvudstäder och under året kommer staden att exponeras på ett sätt som tidigare inte skett. Utifrån detta är det särskilt prioriterat att bedriva forskning om kulturens inverkan på samhällslivet med särskild inriktning på Umeå som kulturhuvudstad och kulturhuvudstäder generellt.

Ambitionen är att initiera tvärvetenskaplig forskning om kultur och städer med hög relevans för samhället där såväl det lokala som globala perspektivet är närvarande samt att öka kontaktytorna mot och utbytet med andra universitet och externa aktörer inom fältet. För ändamålet har rektor vid Umeå universitet tilldelat Centrum för regionalvetenskap (Cerum) uppdraget att koordinera satsningen Culture and Cities – The Umeå University Workshop. (läs mer här)


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet