För våra anställda

På denna sida hittar ni allmännyttig information. I kolumnen till höger finns relaterade länkar och kontaktpersoner. Utförligare kontaktuppgifter finns under rubriken om Cerum -> Personal.

Interna seminarier och aktiviteter

Internseminarium - TBA

ARBETSPLATSMÖTE - TBA

LSG-möte - TBA

CERUM-styrelsemöte - TBA

Att bifoga till projektansökningar

Nedan finner ni ett urval av dokument som kan krävas vid externa projektansökningar

Bevis på att vi bedriver universitetsverksamhet från HögskoleverketBevis om tilldelat organisationsnummer från SCBF-skattebevis från SkatteverketCfar-nummer från SCBInbetalningar, plusgiro- och bankgironummer

Blanketter

Här hittar ni alla de vanligast förekommande blanketterna som används för administrativ hantering vid Umeå universitet i elektronisk form.

För att kunna använda blanketterna måste man ha MS Word97, eller senare, alternativt Adobe Acrobat Reader installerad på sin dator.

Om ni saknar någon blankett eller har synpunkter på de som finns så skall ni ta kontakt med den som är ansvarig för blanketten.

Blanketter för anställda vid Umeå universitet

Stipendier, utlysningar, resemedel, fonder och utbyten

Information om stipendier, utlysningar, fonder och utbyten:


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion

Information till anställda vid Cerum

Kontaktpersoner

Jämställdhet:
Jeanette Kjellberg
Mats-Olov Olsson

Miljö- och arbetsmiljöansvarig:
Elisabet Torstensson

Ekonomi:
Elisabet Torstensson

Hemsida: Henrik Norin

Sjukanmälan:
Lars Westin

Kontaktpersoner externt:

UB Magnus Olsson, undervisning, frågor
786 91 81

UB Inger Näsman , Inköp av litteratur 786 91 96

Informationsenheten, Press: Carina Dahlberg                           090 - 786 53 62