Till umu.se

Välkommen till Centrum för regionalvetenskap

Centrum för regionalvetenskap (CERUM) inrättades av regeringen 1983 med uppgift att intiera och genomföra forskning om regional utveckling, bedriva tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens resultat till olika samhällsintressen.

  • Rumslig teori (Urban, regional och rural)
  • Kvalitativ analys av rumsliga processer
  • Rumslig statistik, databaser och GIS
  • Simulering av rumslig struktur och dynamiska förlopp
  • Rumslig policy, implementering samt utvärdering

En längre presentation av CERUM

Kalendarium

September 2014

18 september kl 14.00–16.00

Umeå2064 - Arena Kulturhuvudstaden

Övrigt Panelsamtal om Umeå i framtiden.

23 september–24 september

The Impact of Culture - Creative businesses for sustainable cities

Konferens Conferense The Impact of Culture - Creative businesses for sustainable cities

25 september kl 09.15–11.00

Kulturdrivet företagande

Föreläsning Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Stockholm och forskare vid ABC - Centre for Arts, Business and Culture föreläser om kulturekonomi och kulturdrivet företagande.


Sidansvarig: Henrik Norin
2014-02-10

Utskriftsversion

Nyheter

2014-09-16 Umeå efter 2014 – stadens framtid diskuteras på Sliperiet Vilka kortsiktiga och långsiktiga lärdomar går att dra av Kulturhuvudstadsåret? Har Umeå2014 förändrat bilden av staden? Hur ser Umeås fortsatta utveckling ut? Välkommen till ett panelsamtal om Umeå 2064 torsdagen den 18 september.

2014-04-02 Gösta Skoglunds Internationella Fond vinnare 2014 Den 27 mars beslutade Kommittén för Gösta Skoglunds Internationella Fond att stödja forskare vid Umeå universitet med resestipendium om sammanlagt 99 460 kr och två uppsatsstipendium om 10 000 kr, vardera, till bästa C/D/Master-uppsats inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet.

2014-03-31 Ny vetenskaplig rapport simulerar ekonomiska transportlösningar i norr Vid en stor konferens i Umeå med deltagare från norra regionens universitet, politiska företrädare, och näringsliv diskuterades nya förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten när det gäller transportnäten i norr. Konferensen anordnades av de två Botnia-Atlanticaprojekten Nordic Logistic Corr...

Evenemangskalender

Kontaktinformation

Centrum för Regionalvetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, våning 4 och 5

Fakturadress

Umeå universitet, CERUM
Box 921
833 27 Strömsund

E-post: Centrum för regionalvetenskap